Atomska banja se uvek tudi da bude na mestima gde ce pored prezentacije banje moci I da usavrsi svoje standarde.Ovogodišnji Kongres se održava u trenutku kada smo krenuli sa pripremama za organizaciju Evropskog kongresa u Beogradu 2020. godine. To je velika potvrda dugogodišnjem radu i naporima koji smo svi zajedno uložili u afirmaciju Fizikalne i rehabilitacione medicine Srbije. Udruženje je redovan član ISPRM-a (International Society of PRM), član ESPRM-a (European Society of PRM), član Borda Evropske Unije za FRM i član Mediteranskog foruma za FRM.Razvoj FRM je doveo do unapređenja istraživačkog rada, uvođenja inovativnih programa u rehabilitaciju, razvoja asistivne tehnologije koja se kreće od običnih pomagala do robotike i sofisticiranih elektronskih sistema za stimulaciju, komunikaciju, kontrolu okoline i povećanje mobilnosti.Naši kongresi, koji se održavaju svake godine, tradicionalno okupljaju fizijatre i sve članove rehabilitacionog tima, sa ciljem da se iznesu i razmene naučna dostignuća, stručne novosti, znanja i iskustva u cilju uvećanja našeg znanja iz oblasti FMR i unapređenja zdravlja naših bolesnika.Svi radovi koji su prošli recenziju naučnog odbora Kongresa i Uređivačkog odbora časopisa, pripremljeni su za štampu u celini u časopisu „Balneoclimatologia“. Obrađeno je 8 tema: Algoritmi u rehabilitaciji dece; Fizikalni agensi–novine; Tretman bola u neurorehabilitaciji; Balneoklimato-logija i maligne bolesti; Funkcionalna evaluacija osoba sa amputacijama ekstremiteta; Neuropsihijatrijski poremećaji u rehabilitaciji - značaj, izazovi, rešenja; Rehabilitacija pacijenata sa seronegativnim spondiloartropatijama; Novine u rehabilitaciji.Niz sponzorisanih predavanja i simpozijuma dodatno će proširiti naše kliničko iskustvo i unaprediti naše veštine u rehabilitaciji bolesnih i povređenih.

lokacija 360 facebookW twitterW instagramW youtubeW

 

Kontakt Info

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Gornja Trepča
32215 Gornja Trepča, Srbija

Centrala:
tel: +381 (0) 32 822 063

Recepcija:

Facebook

Map Info