Specijalna bolnica za rehabilitaciju ima stručan medicinski kadar za lečenje indikovanih bolesti. Najveći kvalitet ove banje, lekovita voda i ukupni resursi koji blagotvorno deluju na lečenje potencirani su stručnošću i zainteresovanošću medicinskog, ugostiljskog kadra i ostalih službi da svi pacijenti imaju najkvalitetniju uslugu za vreme lečenja i rehabilitacije.
Medicinski kadar je na kontinuiranoj edukaciji tokom cele godine uzimajući učešće na stručnim seminarima, kongresima i u zemlji i u inostranstvu.

lokacija 360 facebookW twitterW instagramW youtubeW

 

Kontakt Info

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Gornja Trepča
32215 Gornja Trepča, Srbija

Centrala:
tel: +381 (0) 32 822 063

Recepcija:

Facebook

Map Info