Mineralne vode koje su ispitane na teritoriji Gornje Trepče, mogu se koristiti za medicinsku rehabilitaciju obolelih od neuroloških bolesti, naročito se pokazala efikasnom kod Sclerosis multiplex, reumatskih bolesti ( zapaljenskih i degenerativnih),kao i bolesti gastrointestinalnog trakta i perifernih krvnih sudova. Niz cinilaca koji udruzeno deluju( mineralna voda,umerena klima,cist planinski vazduh,povoljno magnetno polje, povoljni rezim ishrane,sna,odmora i razonode),medjusobno se dopunjujuci, u Atomskoj banji, omogucavaju jacanje i oporavak organizma iscrpljenog dugotrajnom bolescu i rehabilitaciju odredjenih kategorija bolesnika sa ciljem da se osposobe za sto aktivniji i samostalniji zivot.

MEDICINSKI TRETMAN INDIKACIJE 1 MEDICINSKI TRETMAN INDIKACIJE 2
   

I REUMATSKE BOLESTI

1.Hroničbi inflamatorni reumatizam
   • Reumatoidni artritis
   • Spondiloartropatije

2.Degenerativni reumatizam
   • Artroze
   • Spondiloze, diskopatije

3.Ekstraartikularni reumatizam
   • Mioziti
   • Fibroziti
   • Panikuliti

4.Metabolička oboljenja zglobova
   • Giht

II BOLESTI NERVNOG SISTEMA

1.Centralnog nervnog sistema
   • Multipla skleroza
   • Stanja posle prelaznog mijelitisa i encefalomijelitisa
   • Adhezivni spinalni arahnitis
   • Posttraumatske mijelopatije
   • Hemiplegije i hemipareze
   • Insuficijencija vazorum cerebri
   • Cerebralna paraliza
   • Parkisonova bolest

2. Perifernog nervnog sistema
   • Mononeuritisi i polineuritisi
   • Traumatska ostećenja nerava
   • Polineuropatije

III BOLESTI ORGANA ZA VARENJE

   • Ulcus ventriculi i ulkus duodeni
   • Hronični gastritis i hronični enteritis
   • Colon iritable

IV BOLESTI PERIFERNOG KRVOTOKA

   • Arteritisi
   • Varikozni sindromi
   • Limfni edemi

lokacija 360 facebookW twitterW instagramW youtubeW

 

Kontakt Info

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Gornja Trepča
32215 Gornja Trepča, Srbija

Centrala:
tel: +381 (0) 32 822 063

Recepcija:

Facebook

Map Info