Efikasnosti rehabilitacije, prvenstveno hidroterapije koja je dominantna u rehabilitaciji nasih pacijenata, potvrdjena je brojnim kliničkim studijama koje su sprovedene u ovoj ustanovi i u koje su ukljuceni pacijenti oboleli od Sclerosis multiplex i reumatskih bolesti. Prva istarzivanja datiraju iz osamdesetih godina proslog veka a u poslednjih osam godina uradjen je veliki broj studija.

Klinicka istrazivanja u oblasti Multiple skleroze

1. Jedno od najvaznijih je bilo istraživanje koje je obuhvatilo 151 bolesnika obolelih od Sclerosis multiplex .Ispitanici su bili na rehabilitacionom tretmanu u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju” G.Trepca” u Atomskoj banji u periodu mart – avgust 2010. Godine. Zamor je procenjivan na KRUPOVOJ SKALI ZAMORA( FSS) a depresija na BECK-ovoj SKALI (BDI), pre i nakon tretmana.Kvalitet života procenjivan na osnovu MSQOL-54 upitnika. Rezultati govore o statistički visoko značajnom smanjenju zamora nakon rehabilitacije u Atomskoj banji a da je to u korelaciji sa značajnim smanjenjem depresije. Rezultati ovog istrazivanja objevljeni su u casopisu Disability and Rehabilitation, avgusta 2012.godine.

zamor

2. Prospektivnom kliničkom studijom je obuhvaceno 66 koji su bili na rehabilitacionom tretmanu u Specijalnoj bolnici“Gornja Trepca“ u trajanju od tri nedelje. Kriterijum za ukljucivanje pacijenata,u studiju bili su revidirani McDonald dijagnosticki kriterijum iz 2005.godine , kao i vrednost EDSS skale od 4.0 do 6.5. Tretman je podrazumevao hidroterapiju u Ca,Mg,hidrokarbonatnoj,oligomineralnoj, hipotermalnoj vodi(29º C), kineziterapiju, magnetoterapiju. Praćeni su sledeći parametri pre i nakon sprovedenog tretmana: test sposobnosti kretanja(6 min.Walk test- 6MWT ) i test odrzavanja balansa(Four Square Step Test- FSST). Testovi MSWS-12 (12-item MS Walking Scale) i BBS ( Berg Balance Scale) mereni su samo pre pocetka rehabilitacionog tretmana.
Zakljucak: Analiza dobijenih podataka je pokazala da je primena balneofizikalne terapije u Atomskoj banji u trajanju od tri nedelje kod pacijenata obolelih od multiple skleroze povoljno uticala na povecanje distance hoda i na ravnotezu, sto olaksava aktivnosti svakodnevnog zivota.

3. Krajem 2011. godine zapoceti razgovori o saradnji I ispitivanju dejstva vode, u eksperimentalnim(laboratorijskim) uslovima, sa Institutom za anatomiju Medicinskog fakulteta u Beogradu I Institutom za neurobioloska istrazivanja u Hamburgu. Pocetkom 2012. Godine, istrazivanje odobreno na svim instancama, I zapoceto krajem februara iste godine. Eksperimentalna faza istrazivanja zavrsena je krajem juna 2012. Cilj ovog rada bio da utvrdimo prirodu dejstva mineralne vode atomske banje ’’Gornja Trepča’’na regeneraciju neurona povređenih kičmenih moždina na animalnom modelu miševa. Rezultati ovog eksperimenta ukazuju na to da je veličina stvorenog ožiljnog tkiva veća u eksperimentalnoj grupi životinja koja je dobijala terapiju vodom iz Atomske banje ’’ Gornja Trepča ’’, dok u kontrolnoj grupi nije došlo do formiranja ožiljka. Mnoga istraživanja su pokazala da litijum, koji je i dominantni hemijski element u vodi banje’’ Gornja Trepča’’, pospešuje neurogenezu kako u in vitro tako i u in vivo uslovima.

Klinicka istrazivanja u oblasti reumatologije

4. Istraživanje je obuhvatilo 230 bolesnika obolelih od reumatskih bolesti ( Reumatoidni arthritis, Gonartroza, Coxartroza, Lumbalni I cervikalni sindrom) koji su bili na rehabilitacionom tretmanu u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju” G.Trepca” u Atomskoj banji u periodu februar - decembar 2010. godine. Bolesnici su pregledani po dolasku u ovu ustanovu I nakon zavrsenog lecenja. Svi su obrađeni po jedinstvenom upitniku: demografski podaci, podaci o klinickim manifestacijama (zahvaćenosti zglobova, broju bolnih i otečenih zglobova, anatomskom stadijumu i funkcijskoj klasi, obimu pokreta) i načinu lečenja. Procena stanja bolesti od strane bolesnika radjena je na vizuelnoj analognoj skali (VAS) dužine 100 mm. Funkcijsko stanje bolesnika ocenjivano je pomoću dva upitnika; Health Assessment Questionnaire – HAQ I WOMAC koji su popunjavali u vreme prvog pregleda I nakon zavrsetka lecenja, i na osnovu njega je računat indeks nesposobnosti pre I posle tretmana. Kvalitet zivota procenjivan na osnovu SF-36 upitnika.Rezultati dobijeni u ovom istrazivanju potvrdili su efikasnost balneofizikalnog tretmana u Atomskoj banji na obolele od reumatskih bolesti.

 vomaclf u desnoUkocenostsr u desno

lokacija 360 facebookW twitterW instagramW youtubeW

 

Kontakt Info

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Gornja Trepča
32215 Gornja Trepča, Srbija

Centrala:
tel: +381 (0) 32 822 063

Recepcija:

Facebook

Map Info